Digioppikirjojen sisällön tulostaminen on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla.

Sulje

Kirjaudu sisään

Sisään kirjautuminen epäonnistui! Yritä uudelleen

Unohditko salasanasi?

TAI


Täytä yhteystietosi

Jos haluat keskeyttää rekisteröinnin, klikkaa tästä.

Sähköpostiosoite (pakollinen)

Sähköpostiosoite uudestaan

Etunimi (pakollinen)

Sukunimi (pakollinen)

Salasana (pakollinen)

Salasana uudestaan (pakollinen)

Koulu/asiakas

Tittelisi

Käyttöehdot

Digioppikirja.fi on palvelu...

  • joka toimii internetissä

  • jossa käyttäjä rekisteröityy palveluun henkilökohtaisesti sähköpostitilillään (tunnus) ja itse valitsemallaan salasanalla.

  • jossa myydään käyttöoikeutta lukea Opintoverkon palvelussa olevia sähköisiä julkaisuja. Julkaisuja kustantaa Opintoverkko Oy tai jokin muu kustannusyritys. Digioppikirja-palvelu voi toimia muiden kustantajien julkaisuille jakelukanavana.

  • jossa käyttöoikeuksille määritellään määräaika, jonka käyttäjä voi palvelua käyttää. Kirjan oston myötä tulee oikeus lukea kirjaa neljän vuoden ajan. Kirjaa voi tämänkin jälkeen lukea niin pitkään kunnes lukuoikeus poistetaan Opintoverkon toimesta.

  • jossa käyttäjä voi Opintoverkon kustantaman sisällön lisäksi lisätä palveluun tekstiä, kuvia ja jakaa linkkejä.

1. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT

Opintoverkko Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Digioppikirja.fi-palvelu (jäljempänä "Palvelu") on keskitetysti ylläpidetty verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensisijassa oppilaitosten sekä yksittäisten oppilaiden ja opettajien käyttöön, mutta palvelua voivat käyttää myös yhdistykset ja yritykset. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjien (jäljempänä myös "Käyttäjä") välistä suhdetta. Oikeudet Palveluun omistaa Palvelun tarjoaja ja Käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

2. TIETOSUOJA

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee lukea (Henkilötietolaki 10 pykälä).

3. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS

Kullakin Palvelun käyttäjällä saa olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä rekisteröityy Palveluun Palvelun tarjoamia rekisteröitymisvaihtoehtoja käyttäen. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen.

Henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi rekisteröityä Käyttäjäksi sähköpostitiliään käyttäen. Alle 15-vuotiaalla henkilöllä täytyy olla huoltajan/edunvalvojan suostumus Palvelun käyttöön. Huoltajan/edunvalvojan tulee ennen suostumuksen antamistaan käydä käyttöehdot huolellisesti läpi yhdessä alle 15-vuotiaan Palvelun käyttäjän kanssa. Huoltajalla/edunvalvojalla on oikeus myös Palveluun rekisteröitymisen jälkeen estää alle 15-vuotiaan henkilön Palvelun käyttö Palvelun tarjoajalle tehtävällä ilmoituksella. Tällöin huoltajan/edunvalvojan tulee kyetä osoittamaan olevansa poistettavan tunnuksen haltijan huoltaja/edunvalvoja.

Käyttäjän on Palveluun rekisteröityessään sekä Palvelua käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Palvelun tarjoajaa.

Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnusta ei saa jakaa eri ihmisten kesken. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Mikäli Käyttäjä luovuttaa käyttäjätunnuksensa muille tai jakaa tunnuksen, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tällainen käyttäjätunnus ja evätä lukuoikeus ostettuun kirjaan. Mikäli Käyttäjä epäilee jonkun muun käyttävän käyttäjätiliään, tulee Käyttäjän vaihtaa salasanansa ja ilmoittaa asiasta välittömästi Palvelun tarjoajalle.

4. TIETOJEN SÄILYTYS JA VARMUUSKOPIOINTI

Palvelun käyttäjä voi tallentaa materiaalia Palvelun tarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi Palvelun käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja aineistojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen.

5. PALVELUN KÄYTTÄMINEN JA TEKIJÄNOIKEUDET

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Palveluun ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville (mm. lataamalla materiaali Palveluun, käyttämällä erilaisia linkitysmenetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla). Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Palveluun toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

  • joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia.

  • jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta.

  • joka haittaa palvelun toimivuutta.

  • joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista.

Palvelua ei saa käyttää kaupallisissa tarkoituksissa muutoin kuin Palveluntarjoajan kanssa sovituilla tavoilla.

Jokaisen Palvelun käyttäjän, joka huomaa Palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Palvelua käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle.

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palvelun tarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Palvelun tarjoaja tarvitsee Palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarjoajan tietokannassa olevia yksittäisiä dokumentteja ja tallenteita koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tallenteista saa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 pykälä). Aineistoa lainattaessa on lähde, Digioppikirja, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 pykälä 2 momentti).

Esimerkki: Palveluun lähetetty kuva jaellaan alkuperäisenä tai muokattuna versiona muille Palvelun Käyttäjille kuvalle määritellyn julkisuuden mukaisesti. Kuvan eri versiot voidaan tarvittaessa valmistaa ja jaella kolmannen osapuolen välityspalvelimien kautta esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseksi.

Edelleen Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 ("Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset") mainittuja oikeuksiaan (mm. poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali Palvelusta).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen tahon tai käyttäjän linkittämästä materiaalista, jonka sisältö on kokonaan tai osittain lainvastainen. Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun mahdollisesta sisältövirheestä tai palveluun sisältyvien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

6. PALVELUN KÄYTTÖAIKA

Käyttäjä ostaa verkkopankki tai muuta maksutapaa käyttäen lukuoikeuden Opintoverkon ylläpitämään Palveluun. Sisällön ostaja saa oikeuden lukea ja eri tavoin käyttää kirjaan neljän vuoden ajan ostopäivästä lukien. Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti poista lukuoikeuksia neljän vuoden jälkeen, vaan Käyttäjä voi lukea ostamaansa kirjaa, kunnes Palveluntarjoaja poistaa kirjan lukemisoikeuden. Internetin luonteesta johtuen Palvelulle ei voida sanoa tarkkaa aikaa, mihin asti internet toimii tavalla, joka tukee Palvelun toimintaa.

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

8. PALVELUN YLLÄPITO JA PÄIVITYKSET

Palvelun tarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun ja Palvelu onkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluun voidaan tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa.

9. YLIVOIMAINEN SUORITUSESTE

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muun ylivoimaisen suoritusesteen aiheuttamasta Palvelun toimintakatkoksista.

10. KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelussa oleva tai estää Palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Palvelun tarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan (esimerkiksi lisäämällä Palveluun käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä Palvelua hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla). Saatuaan tiedon rikkomuksesta Palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt Palvelun käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan Palveluun. Käyttäjän yrittäessä kirjautua tililleen, hän ei pääse enää kirjautumaan sisään palveluun.

11. KÄYTTÄJÄTILIN LUKITSEMINEN/POISTAMINEN MUULLA KUIN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMISEN PERUSTEELLA

Kohdassa 10 mainitun lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätili/tunnus ja Käyttäjän tiliin/tunnukseen liittyvät materiaalit Palvelusta seuraavien edellytysten täyttyessä: Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  Olen lukenut käyttöehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.