Digioppikirjojen sisällön tulostaminen on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla.

Sulje

Kirjaudu sisään

Sisään kirjautuminen epäonnistui! Yritä uudelleen

Unohditko salasanasi?

TAI


DIGIOPPIKIRJA.fi   >   Ohjeet

1. Kirjan käyttöönotto liittymistunnuksella
2. Digioppikirjan teksti
3. Kirjan kuvituksen käyttö
4. Linkkien toiminta ja käyttö
5. Kelluvat keskeiset asiat
6. Dynaaminen hakutoiminto
7. Hahmotuskuvat jäsentävät kokonaisuuksia
8. Kelluvat hahmotuskuvat auttavat oppimista
9. Opettaja voi lisätä sisältöä kappaleisiin
10. Väitetoiminnon avulla voi kerätä tietoa
11. Kappaleiden lopussa on kysymyksiä
12. Automaattisesti tarkistuvat monivalintatehtävät
13. Hakemistosta löytyy kaikki keskeinen
14. Videot kappaleiden alussa toimivat orientaationa tai kertauksena
15. Opettaja voi kirjoittaa omaan kirjaansa kurssin ohjesivu
16. Korostukset ja lihavointi
KIRJAN KÄYTTÖÖNOTTO LIITTYMISTUNNUKSELLA

Ohje 2021 aloittaneille opiskelijoille kirjan käyttöönottoon:

1) rekisteröidy ohjelmaan www.digioppikirja.fi (Jos tunnusta ei vielä ole)

2) Kun olet kirjautunut sisään, syötä opettajalta saamasi liittymistunnus kenttään ohjelman etusivulla:
OPS2021 Opiskelija: Syötä saamasi liittymistunnus (> Lähetä)
Kirjat näkyvät tämän jälkeen kohdassa Omat kirjat (liittymistunnusta käytetään vain yhden kerran)

Ohje opettajalle:
Liittymistunnus kannattaa lähettää sähköisesti opiskelijoille, samoin pyytää heitä kopioimaan-liittämään se, niin ei tule virheitä esimerkiksi o ja 0 ja l ja 1 kanssa.

DIGIOPPIKIRJAN TEKSTI

Teksti on keskeinen osa oppikirjaa. Digioppikirjat jakautuvat lukuihin, kappaleisiin ja väliotsikoihin. Väliotsikkotason teksti (kuvassa merkitty) käsittelee yhtä näkökulmaa kappaleesta.

KIRJAN KUVITUKSEN KÄYTTÖ

Opintoverkon Digioppikirjoissa on paljon kuvia, lähes joka väliotsikossa. Osa kuvista näyttää tekstin käsittelemän asian ja osa on soveltavia tehtävän aiheita. Osassa kuvia on kuvateksti tai kysymys, mutta osa jättää tulkinnan avoimeksi.

Opettaja voi käyttää kuvia sekä niihin liittyviä kuvatekstejä ja kysymyksiä eri tavoin tehtävän ja tuntityöskentelyn lähteenä.

Kuvan yläpuolella olevien pallojen määrä ilmaisee kuvien lukumäärän väliotsikossa.

LINKKIEN TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Digioppikirjoissa on paljon ulkoisia materiaaleja, jotka on valittu väliotsikon sisältöä tukevaksi ja täydentäväksi.

Väliotsikon tekstin lopussa näkyy aina kohta Linkit. Suluissa oleva numero kertoo kuinka monta linkkiä tähän tekstiin liittyy. Linkit voivat johtaa videoihin tai verkkoaineistoihin.

Kun klikkaa sanaa Linkit, sisällöt avautuvat (Toinen kuva).

Opiskelijat voivat arvioida linkkiä tähdillä asteikolla 1-5, ja ohjelma näyttää omat arvion lisäksi kaikkien arvioiden keskiarvon.
Videoihin liittyvää arviointia voi käyttää opetuskeskustelun välineenä, kun opettaja voi kysyä perusteluja annetuille arvioille, ja videolla esitetystä sisällöstä voidaan käydä keskustelua.

KELLUVAT KESKEISET ASIAT

Oikeassa laidassa on kelluva Keskeiset asiat -laatikko. Kun sivua skrollataan alaspäin, tässä näkyvä keskeisten termien kooste auttaa pitämään mielessä olennaiset seikat.

DYNAAMINEN HAKUTOIMINTO

Digioppikirjojen hakutoimintoa kutsutaan dynaamiseksi, koska se antaa kokonaiskuvan haettavan termin asiayhteyksiin kirjassa.

Haku sijaitsee joka sivulla oikeassa laidassa kelluvassa Keskeiset asiat -kohdassa.

Tuloksia voit katsoa kokonaisuutena (termi esiintyy lyhyenä määritelmänä asiayhteyksissään), voit avata hakutuloksen kohdan kokonaisuudessaan tai siirry kirjaan kyseiseen kohtaan.

Haun toimintamahdollisuuksia:
- Voit hakea kirjaa lukiessasi koska vain sanaa tai sanan osaa kirjoittamalla sen hakuun.
- Kirjan kappaleissa on oikeassa laidassa kelluva elementti, Keskeiset asiat, jossa listattuna kappaleen keskeiset termit. Voit hakea valmiiksi valittuja sanoja eri puolilta kirjaa.
- Kaikkiin kirjoihin tulee viimeiseksi luvuksi hakemisto/sanasto, johon on listattu kirjan kaikki olennaiset termit. Hakemisto/sanasto-sivun avulla tiedät, mitä kirjasta voi hakea.

HAHMOTUSKUVAT JÄSENTÄVÄT KOKONAISUUKSIA

Kappaleiden alussa hahmotuskuva auttaa jäsentämään laajoja kokonaisuuksia. Kuvissa ryhmitellään laajat sisällöt hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Kuviin on myös merkitty numeroidut alaluvut, joista asioita voi katsoa tarkemmin.

KELLUVAT HAHMOTUSKUVAT AUTTAVAT OPPIMMISTA

Kappaleiden alussa olevien hahmotuskuvien lisäksi samat kuvat ovat myös pikkukuvina oikean laidan kelluvassa Keskeiset asiat -laatikossa. Tästä on lukijalle hyötyä, koska pitkien tekstien opiskelu verkosta kuormittaa työmuistia. Hahmotuskuva seuraa lukemisen etenemistä oikessa laidassa, ja sen voi avata ja sulkea missä kohtaa tahansa kappaleen lukemista (kuva 2).

OPETTAJA VOI LISÄTÄ SISÄLTÖÄ KAPPALEISIIN

Opettaja voi tehdä jokaisen kappaleen loppuun omia lisäyksiä. Lisäykset voivat olla esimerkiksi tekstimuotoisia tehtäviä ja lisätekstejä tai linkityksiä ulkoisiin lähteisiin (sivuihin, videoihin, powerpointteihin jne).

Digioppikirja toimii kätevänä alustana siihen, kun opettaja huomaa uutisvirrassa tai videopalveluissa opetuskäyttöön sopivia aineistoja, niin opettaja voi liittää ne koulun omaan kirjaan suoraan oikeaan kappaleeseen omana lisäyksenä.

Opettaja voi linkittää myös koulussaan käytössä olevan verkko-opiskeluympäristön aineistoihin tai muulle keskustelualueelle.

Opettaja voi linkittää opiskelijoiden ehdottamia kappaleeseen liittyviä linkkejä osaksi digioppikirjan sisältöjä. Näin opiskelijat voivat osallistua oman kirjan rakentamiseen.

VÄITETOIMINNON AVULLA VOI KERÄTÄ TIETOA

Digioppikirjassa on helppokäyttöinen väitetoiminto. Opiskelijat voivat ilmaista mielipiteensä klikkaamalla väitteeseen liittyen tähteä asteikolla 1 tähti = täysin eri mieltä - 5 tähteä = täysin samaa mieltä.

Ohjelma näyttää klikattujen vastausten jakauman. Kyselyn pohjalta voi syntyä hedelmällisiä keskusteluja luokassa.

Vaikka ryhmä ei itse vastaisi väitteisiin, voi opettaja käynnistää keskustelun kirjan yleiseen osaan kertyneiden vastausten jakautumieb perusteella.

Valmiit väitteet kirjoissa:
Kirjoissa on useiden kappaleiden lopussa kustantajan laatimana väitteitä, joihin voi ilmaista mielipiteensä. Tähän keräytyy kaikkien kirjaa käyttävien opiskelijoiden vastaukset. Näissä ilmeneviä vastausten jakaumia voi käyttää luokkakeskustelujen pohjana.

Opettajan mahdollisuus lisätä väitteitä:
Myös opettaja voi koulun omissa kirjoissa sivun lopussa lisätä väitteitä. Tämän toiminnon tarkoitus on kerätä omalta opiskelijaryhmältä mielipiteitä tai käsityksiä. Nämä opettajan asettamat väitteet ja niihin kertyvät vastaukset näkyvät vain kyseiselle opetusryhmälle.

Esimerkki väitteen laatimisesta:
- Väitteen otsikko voi olla esim. oppimisen psykologiassa ennen aiheen käsittelyä: Opiskelutaitojen kehittämisen tarve
- Leipätekstissä voi kuvata väitteen sisällön, esimerkiksi:
Osa opiskelijoista kokee lukio-opinnot vaativina. Tuntuuko sinusta, että omat opiskeluvalmiutesi ja -taitosi ovat lukio-opintojen tasalla? Tämän kohdan voi jättää myös tyhjäksi.
- Väite: Opiskelutaitoni kaipaavat kehittämistä

KAPPALEIDEN LOPUSSA ON KYSYMYKSIÄ

Kirjoissa on kysymyksiä joko väliotsikoiden lopussa tai kappaleen lopussa.

AUTOMAATTISESTI TARKISTUVAT MONIVALINTATEHTÄVÄT

Osassa kirjoista on automaattisesti tarkistuvia monivalintakysymyksiä.

HAKEMISTOSTA LÖYTYY KAIKKI KESKEINEN

Esimerkki PS2 kirjan hakemisto, jossa on 148 opintojaksoon liittyvää käsitettä.

VIDEOT KAPPALEIDEN ALUSSA TOIMIVAT ORIENTAATIONA TAI KERTAUKSENA

Kappaleiden alussa on videoita tai kuvasarjoja. Kuviin liittyy kysymys: "Miten kuva liittyy kappaleen aiheisiin?". Kuvia voi käyttää tunnin aluksi orientaationa kappaleen käsittelyyn ("tällaisia kysymyksiä tulemme käsittelemään") tai esimerkiksi tunnilla paritehtävänä ("pohtikaa, miten kuva liittyy kappaleen aiheisiin").
Opettajan materiaalissa on erimerkkejä kuviin.

OPETTAJA VOI KIRJOITTAA OMAAN KIRJAANSA KURSSIN OHJESIVUN

Opettaja voi kirjoittaa omaan kirjaansa kuhunkin opintojaksoon liittyviä ohjeita.

KOROSTUKSET JA LIHAVOINNIT

Kun sanan maalaa tai tuplaklikkaa sitä, aukeaa Korosta tai Tee muistinpano vaihtoehdot. Niitä klikkamalla voi korostaa tai kirjoittaa muistiinpanon.